Seria „Stop niepokojom rodziców”

Jeśli jesteś rodz­icem małego dziec­ka (0–3 lat), na pewno znasz uczu­cie niepoko­ju o rozwój swo­jego malucha. Obe­jrzyj ser­ię wideo, a dowiesz się:

  • CO dokład­nie wywołu­je ten nieprzy­jem­ny stan?
  • JAK go oswa­jać i JAK zdobyć klucz do bło­gostanu i spoko­ju?
  • KTO ma mon­i­torować rozwój dziec­ka i po co?
  • JAKIE jest najlep­sze rozwiązanie, aby mieć pewność (spokój),
    że Twój maluch dobrze się rozwi­ja?

Izabela Spychał

Jest ekspertką od roz­wo­ju dzieci. Ma pon­ad 20-let­nie doświad­cze­nie, które zaowocow­ało między inny­mi założe­niem ośrod­ka diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznego dla dzieci. Stworzyła markę zabawek eduka­cyjnych. Jest autorką książek eduka­cyjnych.